Välkommen till Ljugarns Snickeri!
Blå dörr med oxöga


Vi har nu startat upp verksamheten i Alskog!
Det är ofta obemannat eftersom vi är ute på jobb så ring innan besök.

Tillverkning av måttbeställda dörrar, renovering och glasning av fönsterbågar, diverse snickeriarbeten.
GlasmästeriLjugarns Snickeri
Bengt-Ove Olsson
Alskog Stenstuge 630
623 64 Ljugarn
Tel: 070-637 86 07 
E-post: ljugarnssnickeri@comhem.se